VOORWAARDEN.

Iedere contractuele verhouding tussen één of meerdere bezoekers van de faciliteiten van "Het Ontwaken", Haaghoek 10 - 9667 Sint-Kornelis-Horebeke wordt automatisch en van rechtswege beheerd door onderhavige contractvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere.

Onze faciliteiten voldoen aan de ter zake geldende normen en richtlijnen. Al de verbintenissen van "Het Ontwaken", zijn middelenverbintenissen en kunnen nooit worden opgevat als resultaatsverbintenissen in welke zin ook.

"Het Ontwaken" voert reinheid en hygiëne hoog in het vaandel. Wij verwachten van alle bezoekers dat zij alle nodige inspanningen leveren , om dit allen tijde te respecteren en daaraan volle medewerking te verlenen.

U kan via onze website uw reservatie plaatsen via het contactformulier. Daarnaast kan u alle dagen tussen 10:00u en 18:00u ook telefonisch een afspraak maken via +32 (0)473 73 79 75, uitgezonderd tijdens de verlofperiode. Deze reserveringsmethoden impliceren automatisch en van rechtswege uw akkoord met de toepassing van onderhavige contractvoorwaarden.

Uw reservatie wordt door "Het Ontwaken" als definitief weerhouden na registratie, ofwel online of telefonisch.

Op tijd zijn voor een afspraak wordt heel erg geapprecieerd. ​Kan je om één of andere reden niet aanwezig zijn, dan vragen we om steeds telefonisch te verwittigen. Op deze manier kunnen anderen uw plaats innemen.

Lees hieronder onze annulatievoorwaarden

Bij annulering van de gemaakte afspraak op minder dan 24u voorafgaand aan de afspraak, of bij het niet komen opdagen op de afspraak, wordt de 100% van de kostprijs voor de gemaakte reservatie definitief en onherroepelijk verworven door "Het Ontwaken" - bij wijze van vergoeding voor gemaakte administratieve kosten en forfaitaire winstdervingvergoeding.

Annulatie kan enkel kosteloos in geval van ernstige ziekte of ongeval.

U meldt ons dit zo spoedig mogelijk telefonisch (+32 (0)473 73 79 75).

Er worden dan geen extra kosten aangerekend.

Let wel: ook wanneer u slechts een deel van de sessies afwezig bent, geeft dit geen aanleiding tot kosteloze annulatie.

 

Een annulatie om welke andere reden ook heeft de volgende regeling tot gevolg:

  • Annulatie tot 24 uren voor de start van de behandeling of dienst is kosteloos.

  • Bij annulatie minder dan 24 uren voor de start van de behandeling of dienst zijn wij genoodzaakt 100% van de kosten aan te rekenen.

  • Indien u verhinderd bent een behandeling te volgen, kan u zich - in plaats van te annuleren - wel laten vervangen door een collega of kennis. U meldt dit via mail met daarin alle gegevens, eveneens minimum 24u vóór de start van de behandeling.

Het door de klant verschuldigde saldo aan "Het Ontwaken" dient contant betaald te worden aan het einde van de consult, alvorens de zaak te verlaten.

Cadeaubonnen zijn slechts één jaar geldig en kunnen onder geen beding worden verlengd.

Speciale aanbiedingen en promoties zijn steeds beperkt in de tijd en nooit combineerbaar met eventuele andere kortingen die door "Het Ontwaken" worden aangeboden.


"Het Ontwaken" kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen in de faciliteiten van "Het Ontwaken", noch op de parkeerplaatsen rondom. "Het Ontwaken" is evenmin verantwoordelijk voor beschadigingen van persoonlijke goederen van bezoekers of gebruikers, inclusief diefstal en vandalisme, enz…